Pressmeddelanden

2017-02-08 16:12
Regulatorisk

Petrotarg AB (publ) har slutfört en emission med företräde för bolagets aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 5,8 MSEK genom kvittning av fordran. 

2017-01-20 16:07
Regulatorisk
2017-01-16 17:30
Regulatorisk
2017-01-02 11:29

BQ Broker startar handel i Petrotargs teckningsrätt. 

2016-12-29 14:29
Regulatorisk

Petrotarg AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende den förestående nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

2016-12-23 16:58
Regulatorisk

Bakgrund
Styrelsen för Petrotarg AB (publ) ("Bolaget") har den 16 december 2016, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 9 december 2016 beslutat genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 29 december 2016 till och med den 18 januari 2017.

2016-12-16 17:45
Regulatorisk

Styrelsen för Petrotarg har i dag den 16 december 2016, med stöd av bemyndigande från Extra bolagsstämman den 9 december 2016 beslutat genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bakgrunden till beslutat är att styrelsen önskar öka soliditeten i koncernen, samt avsätta ytterligare medel för att exploatera markrättigheterna på Edwards County, i Texas.

<<
1
2
3
...
16
>>