Styrelse och revisor

Styrelse

Tom Pripp Ordförande

Född 1963. Medlem i Advokatsamfundet sedan 1994. Verksam vid Pripp Advokatbyrå AB sedan 2008 och har tidigare varit verksam bl.a. vid Hellström Advokatbyrå KB och som delägare i Pripp Advokatbyrå samt i Advokatfirman Abersten. Tom Pripp har bred juridisk erfarenhet och arbetar med svensk och internationell affärsjuridik med särskild inriktning på bolagsrätt och corporate finance, distributionsrätt och agenträtt, företagsförvärv samt obeståndsjuridik.

Juridisk examen från Uppsala Universitet.

Övriga befattningar: Attacus Invest AB, led, SCF Betongelement
AB, led, H1 Communication AB, ordförande, MedClair AB (publ),
led, Dille Restaurang AB, supl, Brandenburg Hotell AB, led, Dille
Fastighet AB, ordf, Ramiro Invest AB, ordf, Pripp Advokatbyrå
AB, led och innehavare, Dille Invest AB, supl och delgivningsbar
person, BRF Lake Lodge Åre, led, Dille Bolagen AB, led, SUSS
Förvaltning AB, supl, Pyrolance AB, ordf, BRF Önebacken, led, Dille
Skogsskolan AB, led, Dille Skolskogen AB, led, PKN Fastigheter
AB, supl, Dille Omsorg AB, supl, PKN Holding AB, supl. Tom Pripp
är oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets
större aktieägare.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Carl Henderson Ledamot

Född 1950. Har erfarenhet av investeringsanalys och investeringsöversyn, bedömning av förvärv av olje- och gasreserver, prospekterings- och utvecklingsinvesteringar, avtalsanalys och konstruktion, utvärdering av verksamheter, företagsledning, börsmäkleri och finans och affärsutveckling.

lnnehar en doktorsexamen i juridik från Baylor University, Texas USA, en civilingenjörsexamen som oljeingenjör från University of Houston, Texas USA, och civilingenjörsexamen både i matematik och fysik från Vanderbilt University, Tennessee USA. Är medlem i Society of Petroleum Engineers, sedan 1984.

Övriga befattningar: Opeche Corp., innehavare till mer än 10 %,
Douglis Medical Research, LLC, led. Carl R Henderson är oberoende
i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte i
förhållande till bolagets större ägare.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Håkan Gustâv Ledamot

Styrelseledamot sedan 2016
Född 1948

Övriga befattningar: MedClair Int. AB (publ), ordf, MedClair AB
(publ), ordf, Södra Dalarnas Utveckling Ek. för., led, Ekonomiska
föreningen socialkooperativet Steget i Säter, led, Håkan Gustâv
Consulting, innehavare. Håkan Gustâv är oberoende till bolaget
och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Andreas Borg Ledamot och VD

Styrelseledamot sedan 2017

Revisor

Martin Johansson Revisor

PWC