Ledning

Andreas Borg VD
Niclas Gavelin CFO Petrotarg

Född: 1974
I Bolaget sedan 2011

Hans Blixt CEO Ginger Oil Inc.

Född 1950. Vd Ginger Oil Inc och Ginger Oil Company. Ledamot i Pyrolance AB och Cobra North America LLC. Ledmot i LB Cattle Ranch LLC och Viper Texas LLC.

Övriga befattningar: Styrelseledamot i Cobra North America, LLC,
LB Cattle Ranch, Pyrolance AB och Viper Texas LLC.
Utbildning: Reservoaringenjör, studier vid Linköping Tekniska
Högskola 

Don Neville President Ginger Oil Inc.
Richard Brubaker CFO Ginger Oil Inc.

Född: 1958
I Bolaget sedan 2000 

Julie Blixt Ginger Oil Inc. Mineralrättsansvarig.