Insiders

Personer i ledande ställning

Namn Befattning
Carl Henderson Ledamot
Don Neville President Ginger Oil Inc
Håkan Gustâv Ledamot
Tom Pripp Ordförande
Andreas Borg Tillförordnad VD
Niclas Gavelin CFO Petrotarg
Hans Blixt CEO Ginger Oil Inc
Richard Brubaker    CFO Ginger Oil Inc
Julie Blixt Mineralrättsansvarig Ginger Oil Inc


Uppdaterad 2017-03-13

 

 

 

 


Insynslista före 3 juli 2016

Insynspersoner
Namn Befattning Senaste förändring Datum Aktier Preferensaktier
Carl Henderson Ledamot +1 413 (Preferensaktier) 2016-06-06 301 620 23 049
Fredrik Crafoord Större innehavare +207 463 (Aktier) 2014-05-06 207 463 62 500
Hans Blixt* Ledamot / VD Ginger Oil Inc. +25 594 (Aktier) 2015-12-02 191 909 50 323
Magnus Stuart* Rådgivare +60 435 (Preferensaktier) - 120 873 60 435
Sten Håkansson Revisor - -    
Tom Pripp Styrelseordförande +1 666 (Aktier) 2015-12-02 11 666  
William Neville President Ginger Oil Inc. +28 250 (Aktier) 2015-12-02 197 755 90 639
Åke Andersson** Ledamot och VD +5 000 (Aktier) 2016-05-06 105 181 6 097

* Med närstående, ** Med bolag

Insynshandel
Namn Förändring Datum Kommentar
Carl Henderson +1 413 (Preferensaktier) 2016-06-06  
Åke Andersson** +5 000 (Aktier) 2016-05-06 Via bolag
Carl Henderson +55 096 (Aktier) 2015-12-02 Aktier tilldelade vid emission
William Neville +28 250 (Aktier) 2015-12-02 Aktier tilldelade vid emission
Hans Blixt* +25 594 (Aktier) 2015-12-02 Aktier tilldelade vid emission
Åke Andersson** +22 859 (Aktier) 2015-12-02 Privat och via bolag, aktier tilldelade vid emission
Tom Pripp +1 666 (Aktier) 2015-12-02 Aktier tilldelade vid emission
Hans Blixt* -5 000 (Aktier) 2015-11-25  
Hans Blixt* -5 000 (Preferensaktier) 2015-11-24  
Hans Blixt* -10 000 (Preferensaktier) 2015-11-23  
Åke Andersson** +163 (Aktier) 2015-11-06  
Hans Blixt* -10 000 (Preferensaktier) 2015-11-02  
Hans Blixt* -10 000 (Preferensaktier) 2015-07-15  
Carl Henderson +1 443 (Aktier) 2015-06-12  
Carl Henderson +8 000 (Aktier) 2015-06-11  
William Neville +5 000 (Aktier) 2015-06-03  
William Neville -5 000 (Preferensaktier) 2015-06-03  
Carl Henderson +5 000 (Aktier) 2015-05-26  
Carl Henderson +5 542 (Aktier) 2015-05-22  
Tom Pripp +10 000 (Aktier) 2015-04-01 Förstagångsanmälan
Carl Henderson +6 619 (Aktier) 2015-03-18  
Hans Blixt* -10 000 (Preferensaktier) 2014-12-05  
Carl Henderson +5 000 (Aktier) 2014-11-13  
Hans Blixt* +5 000 (Aktier) 2014-11-13  
Anna Öberg -4 500 (Aktier) 2014-11-13 Via närstående
Carl Henderson +1 613 (Aktier) 2014-11-12  
Hans Blixt* +4 430 (Aktier) 2014-10-06  
Hans Blixt* -850 (Preferensaktier) 2014-10-06  
Carl Henderson -19 920 (Preferensaktier) 2014-09-29  
Carl Henderson -4 000 (Preferensaktier) 2014-09-23  
Carl Henderson -1 245 (Preferensaktier) 2014-09-16  
William Neville +1 000 (Aktier) 2014-09-11  
William Neville +2 000 (Aktier) 2014-09-10  
Carl Henderson +211 000 (Aktier) 2014-09-01 Förstagångsanmälan
Carl Henderson +46 801 (Preferensaktier) 2014-09-01 Förstagångsanmälan
Carl Henderson +2 307 (Aktier) 2014-09-01  
Åke Andersson** +8 271 (Aktier) 2014-08-28 Via bolag
Anna Öberg +4 042 (Aktier) 2014-06-26 Via närstående
Anna Öberg +5 000 (Aktier) 2014-06-24  
Anna Öberg +10 000 (Aktier) 2014-06-02  
Anna Öberg +7 608 (Aktier) 2014-06-02 Via närstående
Fredrik Crafoord +207 463 (Aktier) 2014-05-06  
Fredrik Crafoord +62 500 (Preferensaktier) 2014-05-06  
Åke Andersson** +2 014 (Aktier) 2014-04-25 Via bolag
Åke Andersson** +3 507 (Aktier) 2014-03-11  
Åke Andersson** +2 517 (Aktier) 2014-03-06  
Åke Andersson** +860 (Aktier) 2014-03-05  
Åke Andersson** +1 884 (Aktier) 2014-03-04  
Åke Andersson** +462 (Aktier) 2013-11-08  
Åke Andersson** +1 857 (Aktier) 2013-11-07  
Åke Andersson** +185 (Aktier) 2013-11-07  
Åke Andersson** +943 (Aktier) 2013-11-05  
Hans Blixt* +161 885 (Aktier) - Förstagångsanmälan
William Neville +161 505 (Aktier) - Förstagångsanmälan
Magnus Stuart* +120 873 (Aktier) - Förstagångsanmälan
Hans Blixt* +96 173 (Preferensaktier) - Förstagångsanmälan
William Neville +95 639 (Preferensaktier) - Förstagångsanmälan
Magnus Stuart* +60 435 (Preferensaktier) - Förstagångsanmälan
Arne Hall* +57 764 (Aktier) - Förstagångsanmälan
Åke Andersson** +54 659 (Aktier) - Förstagångsanmälan
Arne Hall* +28 852 (Preferensaktier) - Förstagångsanmälan
Sven Erik Ahlstedt** +21 670 (Aktier) - Förstagångsanmälan
Sven Erik Ahlstedt** +10 834 (Preferensaktier) - Förstagångsanmälan
Åke Andersson** +6 097 (Preferensaktier) - Förstagångsanmälan
Sten Håkansson (Aktier) - Förstagångsanmälan
Tidigare Insynspersoner