Bolagsstämmor

Årsstämma 31 juli 2018

Aktieägarna i Petrotarg kallas till årsstämma tisdagen den 31 juli 2018 kl. 16.00, Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.

Kallelse till årsstämma