Utbyte av preferensaktier

Resultat från erbjudande om utbyte av preferensaktier mot nyemitterade stamaktier

Erbjudandet har accepterats till 54,8 %, innebärande att 538 768 preferensaktier kommer att utbytas till 1 077 536 nyemitterade stamaktier. På årsstämman som hölls i Stockholm den 29 juni 2016, beslutade aktieägarna i Bolaget att flytta handeln från Nasdaq First North till AktieTorget. I samband med att styrelsen verkställer flytten, kommer handeln i Bolagets kvarvarande preferensaktier att upphöra.

Läs mer

Erbjudande om utbyte av preferensaktier mot nyemitterade stamaktier

Alla innehavare av preferensaktier erbjuds att byta ut dessa till nyemitterade stamaktier. Efter acceptperiodens slut kommer preferensaktierna att avnoteras från handelsplatsen Nasdaq First North.

Acceptperiod från den 9 augusti till den 26 augusti 2016.

Ladda ner villkor för erbjudandet

Så anmäler du dig

Förvaltarregistrerade preferensaktier ska anmälas genom förvaltaren.

För ej förvaltarregistrerade preferensaktier använd denna anmälningssedel.