Aktiekapital

Petrotarg har 4 476 438 aktier utestående, varvid 441 357 stycken är preferensaktier och 4 035 081 stycken är stamaktier. Samtliga aktier motsvarar ett aktiekapital om 8 952 876 SEK. Aktiernas kvotvärde är 2,0 SEK. 

Genom emissionen i december 2016 och januari 2017 tillkommer 3 000 000 nya aktier och aktiekapitalet ökar med 6 000 000,00 SEK och uppgår därefter till 17 952 876,00 SEK. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 7 476 438, varav 7 035 081 ordinarie aktier samt 441 357 preferensaktier.