Ägare

Ägarfördelning per 30 september 2016.
Totalt antal aktieägare 607, varav 550 st äger stamaktier och 57 st äger
preferensaktier.

De 10 största ägarna Aktieinnehav
Stamaktier
Aktieinnehav
Preferensaktier
Röster %
SEB*1 718 085 206 727 26,48%
Citibank europé PLC*2 675 691 41 890  24,31%
EQTarg Capital II AB*3 285 000 10,2%
Svenska Handelsbanken 199 267 97 041  7,5%
Avanza Bank 176 653 221 784  7,14%
Nordnet Bank 161 189 105 087  6,38%
Swedbank 69 575 86 163  2,8%
Nordea Bank 70 878 20 482  2,62%
Åke Andersson gm Bolag 51 972 1,85%
Övriga, ca 600 ägare 278 237 203 950  10,72%
Summa 2  686 547 983 124 100%

*1 I posten ingår Don Nevilles innehav om 197 755 stam och 90 639 preferensaktier,
samt Hans Blixt innehav om 179 159 stam och 40 753 preferensaktier.
*2 I posten ingår Carl R Hendersons innehav om 301 620 stam och 23 049 preferensaktier.
*3 EQTarg Capital II AB kontrolleras genom Anders Lagerberg