Aktien

Petrotarg har gett ut stamaktier och preferensaktier. Stamaktien berättigar till 1 röst och Preferensaktien berättigar till 1/10 röst vid Petrotargs bolagsstämma. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB.

Handelsinformation

Petrotargs Stamaktier och Preferensaktier är onoterade.

Stamaktien
ISIN-kod för stamaktien: SE0005095643

Preferensaktien
ISIN-kod för preferensaktien: SE0005034725

Certified Adviser
Mangold Fondkomission AB
Tel: 08-503 015 50