Investor relations

Här erbjuder vi aktieägare, analytiker och investerare kontinuerlig finansiell information. Vi strävar efter en öppen dialog och transparens gentemot aktieägare, investerare, analytiker, kunder och media.

Nyemission slutförd

Nyemissionen tillför bolaget cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader varav cirka 5,8 MSEK genom kvittning av fordran. Emissionslikviden skall användas för att i första hand stärka Bolagets rörelsekapital kopplat till prospekteringen på Edwards County, Texas.

- Prospekteringen kommer att möjliggöra att vi under 2017 kommer kunna öka våra P2-reserver till en tilltalande nivå,
säger Anders Lagerberg, VD för Petrotarg i en kommentar.

Läs mer

  Nyheter

  Senaste rapporten

  Kommande händelser

februari 28 2017
Bokslutskommuniké 2016
april 28 2017
Delårsrapport Q1 2017

IR-kontakt

Anders Lagerberg IR-kontakt
070 688 65 36 anders.lagerberg@usenergy.se