Investor relations

Här erbjuder vi aktieägare, analytiker och investerare kontinuerlig finansiell information. Vi strävar efter en öppen dialog och transparens gentemot aktieägare, investerare, analytiker, kunder och media.

Justerat emissionsmemorandum och förlängd teckningstid

Efter det att emissionsmemorandumet gjorts publikt har Bolaget noterat att felaktiga uppgifter inkluderats i detsamma. Vidare har vissa förhållanden ändrats, vilket gör att Emissionsmemorandumet inte längre återspeglar gällande förhållanden. Ett nytt emissionsmemorandum (det "Justerade Memorandumet") har offentliggjorts.

Läs hela pressreleasen

Offentliggörande av Petrotargs memorandum avseende företrädesemission

Petrotarg har upprättat ett memorandum avseende den förestående nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

Tidplan:
Teckningstid: 29 december 2016 - 25 januari 2017
Handel med teckningsrätter: Handeln sker på beQuoteds OTC-lista från och med 2 - 23 januari 2017.

Läs hela pressreleasen

Mer information om emissionen

  Nyheter

  Senaste rapporten

  Kommande händelser

januari 25 2017
Företrädesemission
februari 28 2017
Bokslutskommuniké 2016

IR-kontakt

Anders Lagerberg IR-kontakt
070 688 65 36 anders.lagerberg@usenergy.se